Izjava saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

Da li ste saglasni da, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: “ZZPL”), koji predviđa pristanak na obradu podataka o ličnosti kao jedan od pravnih osnova obrade iz člana 12 ZZPL, date svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti, kako bismo mogli da obradimo Vaše podatke o ličnosti koje ostavite prilikom vršenja internet kupovine preko naše OM MADE internet prodavnice?

OM MADE internet prodavnica pripada privrednom društvu “OM MADE” d.o.o. Sirig, sa sedištem u Sirigu, na adresi Dobrovoljačka bb, koga zastupa Milan Ristić, director (u daljem tekstu: “Društvo”), i koje predstavlja rukovaoca u smislu ZZPL.

U skladu sa članom 5 st. 1 t.2 ZZPL, Društvo prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti zato što je to neophodno radi procesuiranja i realizacije kupovine proizvoda preko interneta, putem OM MADE internet prodavnice (a što prema Zakonu o zaštiti potrošača predstavlja i zaključenje ugovora o kupovini na daljinu).

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa koju navedete kao adresu za isporuku, broj telefona. Ukoliko odlučite da registrujete nalog, obrađujemo i Vašu e-mail adresu i lozinku.

Društvo primenjuje najsavremenije tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi Vaši podaci o ličnosti u svakom trenutku bili poverljivi, sigurni i bezbedni.

Podatke o ličnosti ćemo čuvati dok postoji neophodnost njihove obrade, odnosno dok se ne ostvari svrha iz koje su prikupljeni.

Vaši podaci se obrađuju u Republici Srbiji i nećemo ih prenositi u druge zemlje.

Ovim putem Vas informišemo da prema ZPPL imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku, slanjem e-maila na našu e-mail adresu. Ukoliko opozovete pristanak, to neće uticati na dopuštenost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva. Nakon opoziva pristanka, Vaši podaci će se trajno uništiti. Svoj pristanak možete povući u svakom trenutku pozivom na broj 021/849-788, slanjem e-maila na e-mail adresu prodavnica@ommade.rs ili slanjem pisanog zahteva na adresu Društva, na adresu Dobrovoljčka bb, Sirig.

Osim toga, imate pravo na pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na prigovor, kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da su Vam povređena prava predviđena ZZPL.  

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, svrhom obrade i poštovanjem Vaših prava, molimo Vas da nas kontaktirate bez ustručavanja.

Društvo brine o vašoj privatnosti. Hvala na poverenju!